Wong, Zi Wen Vivien, Fanyu Chen, and Thian Hee Yiew. 2021. “EFFECTS OF RENT-SEEKING ON ECONOMIC GROWTH IN LOW-INCOME ECONOMIES”. Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan 24 (2), 205 -20. https://doi.org/10.21098/bemp.v24i2.1386.